HERBENZYM

สุขภาพในแบบองค์รวมโดย Nucleotides, Metabolites, Enzymes เห็ดที่มีฤทธิ์เป็นยาและสมุนไพร

เป็นแนวทางธรรมชาติแบบองค์รวมสำหรับโรคเรื้อรัง

เรียนรู้เพิ่มเติม

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ 8:00 – 19:00
เสาร์ – อาทิตย์ 10:00 – 19:00
Social Network 24 Hours

098-591-9959

ป้องกันโรคเรื้อรังในระดับเซลล์ด้วยเทคโนโลยี

ชีวภาพและเทคโนโลยีทางฟิสิกส์ที่
เป็นธรรมชาติแบบองค์รวม

โรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ (Non Communicable Diseases : NCDs) คืออะไร?

โรค NCDs ส่วนใหญ่ เช่น โรคเบาหวาน (ประเภท 2) โรคจากระบบเผาผลาญ โรคเลือดและหลอดเลือด โรคภูมิคุ้มกัน โรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมน ฯลฯ

มีสาเหตุมาจากอาหาร และพฤติกรรมการกินการอยู่ ความคิดและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินชีวิต

หมอ มะเร็ง สมุนไพร การทดลอง ห้องแลป
สุขภาพดี มีความสุข มะเร็งหายได้

เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาข้างต้น เราจำเป็นต้องปรับการกิน การอยู่ ความคิด ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องยากในสังคมปัจจุบัน ดังนั้นเราควรใช้กลไกธรรมชาติ ในการทำงานของร่างกายเราเอง ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการเติมสารธรรมชาติจากภายนอก ที่ได้รับการวิจัยและคัดสรรมาเป็นอย่างดี เพื่อช่วยขจัดสารพิษ อนุมูลอิสระ สารตกค้าง และช่วยกระตุ้นการเผาผลาญ สร้างพลังงาน สร้างสารตั้งต้น สร้างภูมิ สร้าง-ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และปรับสมดุลร่างกาย

ผลิตภัณฑ์ HERBENZYME ใช้ Biotechnology และ Physic technology ชั้นสูงในการผลิต เพื่อให้ได้สาร Nucleotides, Metabolite substances, enzymes, Phytonutrient ซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยขับพิษ อนุมูลอิสระ สารตกค้าง และกระตุ้นการเผาผลาญ เพื่อเพิ่มพลังงาน เพิ่มภูมิ เพิ่มกระบวนการสร้างและซ่อมแซม ปรับสมดุลย์ร่างกาย โดยตัวเราเองจะต้องปรับการกินการอยู่ ปรับเปลี่ยนความคิดให้ถูกต้องควบคู่กันไป

ซึ่งทั้งหมดเป็นการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติและองค์รวม เช่นเดียวกับกลไกธรรมชาติในร่างกายของเราเอง.

สกัดน้ำมันกัญชา

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 100%


คณะวิจัยและผู้เชี่ยวชาญของ
HERBENZYME ได้พัฒนาแนวทางธรรมชาติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มโรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs)

เราใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งหมด ปราศจากจีเอ็มโอ เช่น Probiotics Prebiotic Medicinal mushroom และสมุนไพร ร่วมกัน โดยใช้กระบวนการทาง Biotechnology และ Physic technology เพื่อให้ได้สาร Nucleotide สาร Metabolite substances, enzymes และ Phytonutrient ได้เป็นผลิตภัณฑ์ช่วยในการดูแลสุขภาพผู้ป่วย พร้อมควบคู่กัน กับการปรับวิถีการกินการอยู่ ปรับเปลี่ยนความคิด เพื่อให้ได้สุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ

จากการวิจัยและใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ทำให้สามารถแยกแยะสารสำคัญ จากวัตถุดิบธรรมชาติ และนำมารวมกันเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ ที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เมื่อเข้าสู่ระบบการย่อย และระบบการเผาผลาญ ในระดับเซลล์

ผลิตภัณฑ์ HERBENZYME ผ่านการทดสอบความปลอดภัย ความเป็นพิษ ความมีประสิทธิภาพ และความเข้ากันได้กับชีวะโมเลกุลของร่างกาย จึงสามารถมั่นใจในผลิตภันฑ์ได้อย่างเต็มที่

ทั้งหมดนี้ โดยการกระตุ้นระบบภายในร่างกาย ให้สามารถเยียวยาความเจ็บป่วย ด้วยกลไกภายในร่างกายของเราเอง ด้วยสารธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ ที่ครอบคลุมการแก้ที่สาเหตุและปัจจัยต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาเคมี อีกทั้งไม่มีผลข้างเคียงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ต่ออวัยวะที่สำคัญและบอบบางภายในร่างกาย เช่นตับ ไต.

เลือกผลิตภัณฑ์ตามอาการป่วย

วัดระดับน้ำตาลในเลือด

เบาหวาน (ทดลอง 1 เดือน)

$ 521.92 (…บาท)

โรคเบาหวาน เป็นโรคที่เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไป เกิดจากเซลล์ในร่างกาย ขาดความสามารถในการเผาผลาญน้ำตาลให้เป็นพลังงาน ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการกิน การดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้อง อาจจะมีส่วนน้อยที่มีผลจากการขาดฮอร์โมนอินซูลิน ที่มีหน้าที่ช่วยในการขนส่งน้ำตาล เข้าไปในเซลล์ เพื่อเผาผลาญให้เป็นพลังงาน ซึ่งถ้าระบบการเผาผลาญบกพร่อง ไม่สามารถเผาผลาญน้ำตาลเป็นพลังงานได้ จะทำให้น้ำตาลคงค้างในเลือดสูง ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆตามมาอีกมากมาย เช่น โรคเลือด โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ โรคสมอง โรคภูมิ รวมไปถึงมะเร็ง โรคฮอร์โมน โรคอ้วน รวมทั้งโรคตับและโรคไต

สำหรับวิธีการใช้ ขนาดการใช้ click here

Coronavirus(สำหรับ 2 สัปดาห์)

$ 329.95 (..บาท)

Coronavirus เป็นโรคติดเชื้อไวรัสประเภท RNA โดยส่วนใหญ่จะมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง แต่สำหรับผู้ป่วยที่มีร่างกายอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันต่ำ หรือมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆอยู่ก่อน อาจแสดงอาการรุนแรง ซึ่งจะต้องรักษาด้วยวิธีพิเศษ

ไวรัสจะทำงานโดยการเข้าไปในเซลล์และทำลายระบบต่างๆของร่างกาย จากภายในเซลล์ สู่เนื้อเยื่อ สู่ระบบต่างๆของร่างกาย ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้ยาต่างๆเข้าไปรักษา รูปแบบการรักษา จะต้องเพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกาย ทำให้ผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นและเพียงพอ โดยการกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกาย ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมาจัดการไวรัสที่อยู่ภายในเซลล์ ร่วมกับการหยุดยั้งการแบ่งตัวของเชื้อ RNA โดยใช้สารที่มี RdRp inhibitor หรือ Protease inhibitor เพื่อไม่ให้ไวรัสเพิ่มปริมาณมากขึ้น จึงจะสามารถบำบัดได้

สำหรับวิธีการใช้ ขนาดการใช้ click here

มะเร็งหายขาดได้

มะเร็ง (ทดลอง 1 เดือน)

$ 715.89 (..บาท)

มะเร็ง เป็นภาวะที่เซลล์ในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเติบโต และขยาอย่างไม่สามารถควบคุมได้ (การกลายพันธุ์) เซลล์มะเร็งสามารถบุกรุก และทำลายเนื้อเยื่อสุขภาพดีที่อยู่โดยรอบ รวมถึงลุกลามไปยังอวัยวะส่วนต่างๆได้

บางครั้งมะเร็งจะเริ่มต้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ก่อนที่จะแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ การหยุดการกระจาย หยุดเซลล์มะเร็ง ต้องทำอย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมทั้งสาเหตุ และปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง

สำหรับวิธีการใช้ ขนาดการใช้ click here

.

.

herbenzyme icon เพื่อสุขภาพ

HERBENZYME

HERBENZYME ก่อตั้งโดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและนักวิจัย โดยการผสมผสานเทคโนโลยีทางชีวภาพและเทคโนโลยีทางฟิสิกส์ที่ทันสมัย มาพัฒนาร่วมกับภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในแบบองค์รวมจากธรรมชาติ 100% โดยเน้นกลไกการทำงานในระดับเซลล์ ที่เป็นต้นเหตุแห่งโรคเรื้อรังต่างๆ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
.

อันตรายจากน้ำตาลส่วนเกิน

น้ำตาล เป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับเซลล์ หากระดับน้ำตาลในเลือดต่ำจะทำให้การผลิตพลังงาน และการทำงานของสมองลดลง และยังทำให้เกิดอาการภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ไขมันทรานส์: ปัจจัยการดำเนินชีวิตที่ก่อให้เกิดโรค

แหล่งที่มาหลักของไขมันทรานส์ที่คุณไม่ควรรับประทาน ได้แก่ ขนมอบที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ คุกกี้ โดนัท มัฟฟินเค้ก และแป้งพิซซ่า ขนมแบบบรรจุ

เรียนรู้เพิ่มเติม

สุขภาพดีด้วยขั้นตอนง่ายๆ

ความคิดและอารมณ์เชิงบวกที่มีความสุขจะส่งผลดีต่อการทำงานของร่างกาย ในขณะที่ความคิดและอารมณ์เชิงลบและความเครียดจะส่งผลร้ายต่อร่างกาย

เรียนรู้เพิ่มเติม

ฝากข้อความถึงเรา

หากคุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือปัญหาในการใช้บริการ
กรุณาแจ้งให้เราทราบ ทางเราจะนำไปพัฒนา
การให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอบคุณ.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.